Gazastriben har en af verdens yngste befolkninger. Knap to tredjedele af befolkningen er under 25 år gammel. Frem mod 2020 anslås det, at antallet af mennesker vil vokse med yderligere en halv million. Men infrastrukturen kan ikke håndtere den store befolkning. Den blokade, som Israel og Egypten håndhæver, hindrer mennesker i at komme ud og ressourcer i at komme ind. Konsekvenserne er mange og store for menneskene i den lille enklave.


Gazastriben er en palæstinensisk boble af frygt og håb. Frygt for bomber og håb om fred. De unge forsøger at leve deres liv på trods af og i trods mod den israelske blokade.

Ungdommen er født ind i en eksplosiv konflikt, hvor forventningen om krig og bombardementer er konstant. De drømmer om at leve et godt og uafhængigt liv i fred. Men de unge er bekymrede, for arbejdsløsheden er stor, og økonomien, der er afhængig af internationale donationer og en illegal tunneløkonomi, er skrøbelig. Manglen på meningsfuld beskæftigelse har store konsekvenser for den unge generation. Sociale spændinger, vold og ekstremisme er nogle af de unges mulige afløb for frustrationer.


Gazastriben:
Størrelse: 360 km2 (tilsvarende Mors)
Indbyggertal:1,7 mio (forventes at stige til 2,2 mio inden 2020)
Ungdom: 65 % af befolkningen er under 25 år gamle
Arbejdsløshed: 35 %
Befolkningstæthed: 4900/km2
Største by: Gaza By
Styret af den islamistiske organisation Hamas

Using Format